#näherdran

Een portret van het kantoor stallmeyer

Näher dran – an Menschen, Themen, Aufgaben.

Unser Experte

Beitrag teilen

11. Januar 2019 (Datum der Veröffentlichung)

Dichter bij mensen, thema’s, opdrachten Over stallmeyer

stallmeyer-aktuelles-international
stallmeyer-designelement

stallmeyer is een middelgroot kantoor onder leiding van partners dat instaat voor accountancy, fiscaal advies, juridisch advies en ondernemingsadvies. Sinds de jaren ’50 zijn competentie, vertrouwen en persoonlijkheid de hoekstenen van onze werkzaamheden. We zijn tot op heden gebonden aan deze waarden.

Sinds vele decennia hebben we maximale kwaliteitsnormen voor ons werk vastgelegd ten gunste van onze cliënten. We beschikken over de ervaringen en de deskundige kennis om individuele oplossingen te ontwikkelen voor uw problemen. Samen onderzoeken we uw noden en doelstellingen en ontwikkelen moderne adviesdiensten die bij u passen. Competentie en theoretische kwalificatie gaan bij ons hand in hand met jarenlange ervaringen uit de beroepspraktijk. Ons team gaat flexibel en dynamisch uw opdrachten aan.

De communicatie met onze internationale cliënten gebeurt doorgaans in het Engels. De mogelijkheid bestaat echter om op elk moment tolken en gespecialiseerde vertalers in te schakelen die uw moedertaal beheersen.

We beschikken over gunstig gelegen vestigingen in het verzorgingsgebied van de economische centra Düsseldorf en Keulen in het noordwesten van Duitsland.

Fiscaal advies

Als deskundig adviesbureau op het vlak van internationaal fiscaal advies verbinden we deskundige vaardigheden met een jarenlange praktijkervaring. Volgens ons omvat dit domein meer dan de documentatie over verrekenprijzen of internationale contracten. We vinden het vanzelfsprekend onze cliënten juist bij alledaagse problemen te ondersteunen – bijvoorbeeld bij de btw-bepaling van bijzondere leveringen en prestaties. In nauwe samenwerking met u kunnen we creatieve en economische oplossingen uitwerken.

Het klassieke fiscaal advies omvat vennootschaps- en particuliere belastingaangiften en ook de volledige lopende belastingaangifte voor alle vennootschaps- en persoonlijke aangelegenheden. Daarnaast zorgen we voor advies op het vlak van de fiscale planning. Uiteraard helpen wij u ook bij audits en beroepsprocedures en vertegenwoordigen uw belangen voor de financiële rechtbanken en het Duitse financieel gerechtshof. Als externe dienstverlener ondersteunen we u bij de boekhouding, de financiële verslaggeving en personeelszaken.

Onze fiscale plannen zijn opgesteld op lange termijn en zo rechtszeker mogelijk. De criteria voor onze voorstellen zijn uw individuele doelstellingen en hun bedrijfsoriëntatie. We streven naar een synthese van fiscale optimalisatie en specifieke ondernemingsstructuren.

Accountancy

Wij voeren wettelijk vastgelegde en ook vrijwillige bedrijfseconomische controles van jaarrekeningen door, zoals de controles van jaarrekeningen volgens nationale en internationale specificaties en ook kwaliteitscontroles. Bovendien verzorgen we een brede waaier van audit-gerelateerde diensten – van de auditing tot de ondernemingsbeoordeling.

In al deze taakgebieden handelen we onafhankelijk en competent. Daarbij ontwikkelen we een diepgaand inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming. Onze auditaanpak wordt gekenmerkt door transparantie, efficiëntie en continuïteit en is gericht op het behoud en het succes van de onderneming. Zo garanderen we u en de gebruikers van uw jaarrekeningen een maximale zekerheid. Het tijdig herkennen van risico’s en eventuele zwakke punten en het aantonen van mogelijkheden tot verbetering liggen aan de grondslag van uw succesvol informatiebeheer.

Personeel en facturatie

De sectoren personeel en facturatie zijn nauw verweven met de dagelijkse processen in uw onderneming. Hier komt het bij ons erop aan onze diensten bijzonder grondig af te stemmen op uw individuele eisen. Dit geldt ook voor de gewenste dimensie van adviesverlening.

In solide en beproefde processen staan uw vaste contactpersonen geroutineerd tot uw dienst. Ze zorgen voor zekerheid en permanentie op het vlak van elementaire boekhoudkundige opdrachten. Op uw vraag schakelen we voor u in sterkere mate moderne technologieën in, bijvoorbeeld bij het inlezen van de rekeninguittreksels (rekeninguittrekselmanager) of door het invoeren van het digitale facturatiesysteem. Zo kunnen we mediastoringen vermijden en processen nog gestroomlijnder maken.

Bij stallmeyer mag u ook rekenen op een stipte, precieze en overzichtelijke personeelsadministratie – zij het extern via uw systemen of intern met onze DATEV-toepassingen.

Juridisch advies

Wij verstrekken uitgebreid en grondig advies voor uw individuele juridische vragen ook om bij voorbaat juridische geschillen te vermijden. We bieden u in het bijzonder onze expertise op het vlak van het arbeidsrecht, het vennootschapsrecht, het economisch recht, het banken- en kapitaalmarktrecht en ook het familie- en erfrecht.

Onze belangrijkste troef is het gemeenschappelijke, overkoepelende advies van accountants, fiscaal adviseurs en advocaten. We vatten interdisciplinair advies zo op dat we adviespakketten van ons bureau aanbieden en onze cliënten ook bij de vertaling ervan ondersteunen.

Ondernemingsadvies

We willen een doorslaggevende bijdrage leveren zodat uw nieuwe onderneming met succes kunt leiden. In het kader van een dynamische ontwikkeling van de economische omgeving.

Met onze doelgerichte bedrijfsexpertise staan we tot uw dienst. We ontwikkelen een precies inzicht in uw bedrijfsmodel, verschaffen ons en u relevante informatie over de branche en ondersteunen u efficiënt met besluitvormingshulp en concrete voorstellen tot actie. Dankzij onze concepten over ondernemingsadvies kunnen wij uw ondernemingsproces ook operationeel ondersteunen, zij het bij de herstructurering, sanering, financiële optimalisatie of maatregelen voor het personeel.

Tot het ondernemingsadvies behoren uiteraard vragen over de waardebepaling van ondernemingen en de due diligence en ook overkoepelende adviezen en standpunten.

Uw contactpersoon

U kunt zich richten tot de heer Larsen Lüngen, accountant, fiscaal adviseur, expert in internationaal fiscaal recht.

Die Vielfalt unserer Kompetenzen

Unsere Leistungen im Überblick

Aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen – das ist es, was Sie von uns bei Jahres- und Konzernabschlüssen, bei der Beurteilung von Transaktionen oder der Gestaltung interner Prozesse erwarten dürfen.

So gut wie jede unternehmerische Entscheidung wird von Steuer-Fragen gesteuert oder doch zumindest beeinflusst. Die qualifizierte und an Ihren nachhaltigen Zielen orientierte Beratung wird zunehmend komplexer.

Wir bieten Ihnen eine routinierte und professionelle Unterstützung, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Rechnungswesens und Ihrer Personalabteilung abgestimmt ist.

In kaufmännischen und rechtlichen Fragen profitieren Sie von der gemeinsamen, fachübergreifenden Beratung durch unsere Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte.

In der Unternehmensberatung sehen wir unsere Aufgabe darin, Risiken zu minimieren und eine positive Unternehmensentwicklung zu unterstützen – gerade in dynamischen Märkten.

stallmeyer hat sich in über 50 Jahren eine große Nähe zu spezifischen Themen erarbeitet. Hier sind wir in besonderem Maße mit den jeweiligen Rahmenbedingungen und Besonderheiten vertraut.

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Interessante Beiträge